COVID nazorgprogramma

Voor werknemers die langdurige klachten houden na COVID-19 infectie en (dreigen te) verzuimen.

Nazorgprogramma bij langer durende klachten na COVID-19

De doelgroep van dit nazorgprogramma zijn werknemers die langdurig (zes weken of langer) vermoeid blijven en restklachten (lichamelijk en/of psychisch) houden na een doorgemaakte COVID-19 infectie en daardoor verzuimen of dreigen te verzuimen. 

Wat biedt OCA?

OCA biedt specifieke nazorgprogramma’s met als doel het vergroten van de belastbaarheid na een doorgemaakte COVID-19 infectie. De behandeling leidt tot voorkomen van verzuim of weer kunnen opbouwen en uitvoeren van de werkzaamheden. 

Waarom OCA?

OCA heeft veel expertise in het multidisciplinair begeleiden van cliënten met chronische (pijn)klachten en een aspecifiek klachtenbeeld. De behandeling van OCA is altijd gericht op herstel van belastbaarheid en verbeteren van participatie en inzetbaarheid in werk. OCA heeft tevreden cliënten die aangeven dat de kwaliteit van hun leven erg verbetert en OCA een hoge score op Zorgkaart Nederland geven.

Behandelteam

Er staat een multidisciplinair zorgteam klaar om uw werknemer te helpen. Onze revalidatieartsen, fysiotherapeuten, bedrijfsfysiotherapeuten, ergotherapeuten en psychologen komen graag in actie om samen met onze cliënten hun doelen te bereiken! 

Behandelmethode

De behandeling bestaat uit een nazorgprogramma van 8-16 weken. De totale duur is afhankelijk van de individuele problematiek. Uw werknemer wordt door professionals uit meerdere disciplines behandeld, waarbij de focus ligt op reconditionering en inzetbaarheid. Het OCA nazorgprogramma wordt op maat gemaakt en is gebaseerd op de unieke situatie van de cliënt. De vooruitgang wordt continu geëvalueerd en gemeten. 

Kosten

Een kennismakingsgesprek bij OCA is altijd kosteloos en binnen 3 dagen na aanmelding. Na het kennismakingsgesprek wordt er een intake verricht door het team van professionals. Daaraan zijn wel kosten verbonden. Uit de intake volgt een advies voor een behandelplan en een nazorgprogramma op maat. U ontvangt daarvoor een offerte. Het kan zijn dat fysiotherapie voldoende is voor uw medewerker. In dat geval is er een verwijzing nodig van de huisarts en wordt de zorg volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Als er mogelijkheden zijn tot cofinanciering vanuit de basiszorg zal OCA dit aan u voorleggen.