Ik kan mijn verhaal kwijt

Waar kunnen we u mee helpen?

Zegt u het maar

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over OCA? In de lijst met veelgestelde vragen hieronder vindt u misschien het antwoord. Staat uw vraag er niet bij? Typ dan het trefwoord in het zoekvenster. U kunt ons natuurlijk ook bellen: 020 3121680.

Suggesties

OCA streeft naar de beste 24/7 zorg- en dienstverlening. En we zijn ons bewust dat dingen altijd beter, mooier, sneller kunnen. Daarom is uw mening belangrijk. Heeft u tips of suggesties? Dan horen wij dit graag.

Klachtenprocedure

Mocht u een klacht hebben, dan lossen we dit graag samen op. In onze Klachtenprocedure leest u hoe u uw klacht aan ons kunt doorgeven. Wij nemen dan spoedig contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Veelgestelde vragen

Wat kan OCA voor mijn cliënt betekenen?

OCA helpt mensen met fysieke en mentale problemen op weg naar een actief en gezond leven, zodat zij hun werk en privéleven zo goed mogelijk weer kunnen oppakken. U kunt OCA ook inschakelen om gezondheidsklachten van uw medewerkers te voorkomen.

Gratis kennismakingsonderzoek
Het kennismakingsonderzoek is gratis. Uw cliënt of medewerker met fysieke of psychische klachten komt naar een van onze locaties voor een oriënterend intakegesprek en het invullen van een vragenlijst. Na dit kennismakingsonderzoek neemt de professional van OCA telefonisch contact met u op om de bevindingen door te spreken. U krijgt advies over een behandeltraject en een indicatie van de kosten.

Preventieve gezondheidsonderzoeken
Wilt u gezondheidsklachten van uw medewerkers voorkomen of zo snel mogelijk oplossen? OCA helpt u graag met;

1. Ergonomisch Onderzoek en Advies: een werkplekonderzoek, waarbij zowel de werkplek, het werkgedrag als de directe werkomgeving wordt bekeken. Wat is goed, wat kan beter? We zetten het allemaal voor u op een rij.

2. Arbeidsgerelateerd Diagnostisch Onderzoek: een ergonomisch onderzoek, waarbij we naast de locatie ook andere factoren – zoals biomedische, sociale, persoonlijke en arbeidsgerelateerde risico’s – in kaart brengen.

3. Voorlichting Gezond Werkgedrag: een praktische voorlichtingsbijeenkomst over gezond werken en leven, waarna uw medewerkers precies weten hoe zij hun werk zo goed en gezond mogelijk kunnen uitvoeren en hun levensstijl kunnen verbeteren.

Diensten

Welke klachten behandelt OCA?

Gezondheidstrajecten

Gezondheidstrajecten
OCA ontwikkelt individuele trajecten voor mensen met fysieke en mentale problemen die hun werk en privéleven zo actief en gezond mogelijk weer op willen pakken. OCA is gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten met:

Pijn bij bewegen
Rug-, schouder-, heup- en knieklachten en andere problemen aan spieren, pezen en gewrichten.

Ziek na ernstige aandoening
De psychologische en lichamelijke gevolgen van ernstige ziekten zoals kanker.

Onverklaarbare klachten
Onverklaarbare klachten als whiplashsyndroom, fi bromyalgie, CANS/ RSI, chronische vermoeidheid, prikkelbare darm (SOLK).

Psychische klachten
Stressklachten, burn-out, rouw- en verliesverwerking, angststoornissen en problemen op het werk of in de privé sfeer.

Chronische klachten
De gevolgen van reumatische aandoeningen, osteoporose en allerlei andere chronische klachten.

Overige klachten en aandoeningen
Staat uw klacht hier niet bij? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Gezondheidstrajecten

Wie betaalt een traject bij OCA?

Wie betaalt?

De begeleiding OCA kost geld, maar levert veel op. Gezondheid voor de cliënt. Werkhervatting voor de werkgever. En op termijn minder kosten voor het UWV of de verzekeraar. Tijdens het eerste, gratis, kennismakingsgesprek, krijgt de cliënt niet alleen informatie over het te volgen traject, maar ook over de kosten en vergoedingen. Zodat direct duidelijk is waar hij of zij aan begint.

Medisch specialistische revalidatie
Komt de cliënt in aanmerking voor medisch specialistische revalidatie? Dan wordt het traject vergoed uit het basispakket van de zorg-verzekering. Dit geldt ook voor zorgverzekeraars waar OCA geen contract mee heeft. Wel is het zo dat een deel van de kosten wordt betaald uit het eigen risico. De cliënt heeft hiervoor wel een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist?

Werkhervatting en re-integratie
Komt de client in aanmerking voor een werkhervatting en re-integratieprogramma? Dan dan gaat de rekening naar het bedrijf. In sommige gevallen kan dit ook het UWV zijn. Uiteraard ontvangt de werkgever eerst een offerte van OCA. Het eigen risico van de zorgverzekering wordt in dit geval niet aangesproken.

Financiering

Waar staat OCA voor?

OCA brengt u naar de beste versie van uzelf

Visie
OCA zoekt actief naar nieuwe wegen om cliënten nóg beter te begeleiden naar een positieve, gezonde toekomst. We gaan hierbij uit van de mogelijkheden, niet van de beperkingen. Verandering en activiteit staan voorop. En hoe complex de problematiek ook is, met onze heldere, resultaatgerichte aanpak begeleiden we cliënten naar een toekomst waarin meedoen in de samenleving, eigen verantwoordelijkheid en zelfmanagement centraal staan.

Werkwijze
We bieden onze begeleiding niet alleen op de OCA-locaties, maar ook thuis, buiten, op de werkplek en online. Doordat onze cliënten 24/7 aan hun gezondheid werken –volgens de nieuwste inzichten en met de meest innovatieve technologieën – vergroten zij hun zelfredzaamheid. Niet alleen voor de korte termijn, vooral voor de toekomst.

Uitgangspunten
De zorg verandert en OCA loopt daarbij graag voorop. Kostenbewustzijn is een belangrijk uitgangspunt bij ons werk: zuinig als het kan, royaal als het moet. Minstens zo belangrijk vinden we onze wetenschappelijk onderbouwde deskundigheid, onze empatische teamaanpak en de meetbare resultaten die we halen. Want ook die leveren gezondheidswinst op!

Mensen
OCA heeft hart voor elke cliënt. Want ieder mens is bijzonder, en heeft zijn eigen, unieke kwaliteiten. Deze kwaliteiten vormen de uitgangspunten voor de persoonlijke begeleiding die OCA biedt.

Ontwikkeling
Met OCA ontdekt de cliënt de beste versie van zichzelf. Het is een reis naar wie hij/zij is en wat hij wil bereiken. Wij zorgen ervoor dat hij alle middelen in handen krijgt om dat doel – op eigen kracht – te bereiken.

Leven
Dankzij OCA krijgen mensen weer grip op hun leven. En daarmee krijgen ze de kans om meer uit het leven te halen en weer te kunnen genieten.

Over OCA

Hoe kan ik een cliënt aanmelden?

Aanmelden

 

Aanmelden kan heel eenvoudig via ons online aanmeld formulier. Na aanmelding nemen wij contact met u op. U kunt ook bellen naar de locatie bij u in de buurt.

Aanmelden

Staat uw vraag hier niet bij,

of heeft u een suggestie?

OCA streeft naar de beste 24/7 zorg- en dienstverlening. We zijn ons bewust dat dingen altijd beter kunnen. Mail ons gerust uw tips, suggesties en bezwaren.

Klachtenprocedure

U kunt altijd binnen 1 week terecht.

Opmerkingen of klacht

Alle medewerkers van OCA doen hun uiterste best om goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over de samenwerking. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Enerzijds om onze dienstverlening te verbeteren, anderzijds omdat wij de tevredenheid van onze cliënten en relaties hoog in het vaandel hebben. In dit document leest u wat u kunt doen met uw klacht of opmerkingen.

Voorleggen aan de OCA-behandelaar

Het beste is om eerst contact op te nemen met de coördinator of de medisch specialist van de locatie waar u een klacht over heeft. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Dit gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Maar als de medisch specialist niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen uw klacht op te lossen. De ervaring leert dat een groot deel van de klachten op deze manier kan worden verholpen.

Komt u er niet uit met uw OCA-behandelaar?

Voorleggen aan het hoofdkantoor van OCA

Het beste is om eerst contact op te nemen met de coördinator of de medisch specialist van de locatie waar u een klacht over heeft. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Dit is gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Maar als de medisch specialist niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen uw klacht op te lossen. De ervaring leert dat een groot deel van de klachten op deze manier kan worden verholpen. Komt u er niet uit met de coördinator of de medisch specialist? Neem dan gerust contact op met het OCA hoofdkantoor. De contact gegevens kunt u vinden in het menu onder ‘contact’.

Lees hier ons klachtenreglement.

Voorleggen aan Stichting Klachtencommissie EMS

Wanneer u er met de OCA-locatie en ons hoofdkantoor niet uitkomt, kunt u contact opnemen met een externe klachtencommissie: Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg (EMS). Deze onafhankelijke, professionele organisatie handelt uw klacht zorgvuldig af, onder andere met een onderzoek naar de oorzaken van de klacht. Beide partijen worden schriftelijk of mondeling gehoord. Tijdens een zitting van de klachtencommissie wordt het onderzoek afgerond met een officiële uitspraak. Deze uitspraak bestaat uit een oordeel over de gegrondheid van de klacht en een advies ter verbetering van de zorgverlening. EMS is niet bevoegd om een schadevergoeding toe te kennen. U kunt EMS bereiken via: www.klachtencommissie-ems.nl, tel. 030-6970815.