Trots op onze uitkomsten

Behandelresultaten medisch specialistische revalidatie

OCA vindt het belangrijk om transparant te zijn over de kwaliteit van zorg die wordt geleverd. Om deze transparantie te waarborgen heeft OCA de kwaliteit van de medisch specialistische revalidatie van de afgelopen jaren in kaart gebracht.

Op basis van de behandelresultaten van 2568 patiënten kan worden gesteld dat patiënten OCA een hoge waardering geven voor de kwaliteit van het behandelteam en OCA in zijn geheel. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden voor patiënten om goed te kunnen revalideren. OCA is ontzettend trots op deze mooie uitkomsten!

Onderstaande illustraties geven de uitkomsten weer van de behandelresultaten tussen 2015 en 2019 van 2568 patiënten en de bijbehorende citaten en ervaringen van patiënten. Verder leest u in de laatste illustratie de toelichting op de kwaliteitsindicatoren,