Ik kan weer verder

Zorgtarieven, vergoedingen en kosten

De vergoedingen en kosten van uw behandeling zijn afhankelijk van het traject dat u volgt en door wie u wordt doorverwezen.

Het is mogelijk dat u door bijvoorbeeld uw huisarts wordt doorverwezen naar een OCA-behandelcentrum. Ook wanneer u al een verwijzing heeft, vindt er voorafgaand een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Na het kennismakingsgesprek wordt duidelijk of en voor welk traject u in aanmerking komt.

Medisch specialistische revalidatie

Wanneer u in aanmerking komt voor een intake en/of programma in de medisch specialistische revalidatie (chronische pijn) wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt altijd uw volledige eigen risico. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.
Let op: ook wanneer blijkt dat u niet in aanmerking komt voor een revalidatietraject na de intake, bent u toch uw eigen risico kwijt.

Wanneer OCA een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar
OCA heeft met verschillende zorgverzekeraars een overeenkomst. Na de intake hoeft het OCA-behandelteam niet op akkoord te wachten om te starten met de behandeling van de zorgverzekeraar. Enkel de revalidatiearts moet akkoord geven om te starten met de behandeling. OCA dient de factuur/zorgnota rechtstreeks bij de zorgverzekeraar in.

Wanneer OCA geen overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar
Wanneer tijdens het kennismakingsgesprek duidelijk wordt dat u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar OCA geen overeenkomst mee heeft is het mogelijk toch een intake te starten. Na afloop van de intake wordt, bij akkoord van de revalidatiearts, uw zorgverzekeraar om toestemming gevraagd voor verdere behandeling. De intake wordt altijd vergoed (u spreekt wel uw eigen risico aan). Voor de intake is voorafgaand geen akkoordverklaring nodig.

Wanneer uw zorgverzekeraar geen overeenkomst heeft met OCA is het mogelijk dat u na afloop van uw traject een nota van het OCA-behandelteam ontvangt. Deze nota kunt u declareren bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt de nota aan u uit en u dient het uitbetaalde bedrag aan OCA te voldoen. Zorgverzekeraars kunnen toestemming geven dat OCA de nota voor u indient. Dit gaat middels een zogenoemde ‘akte van cessie’. U geeft dan toestemming dat OCA de nota voor u indient bij de zorgverzekeraar en dat de nota ook rechtstreeks aan OCA wordt uitbetaald.

Eigen bijdrage
Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten niet geheel vergoedt. Dit wordt door de zorgverzekeraar ook wel ‘eigen bijdrage’ genoemd. U hoeft het deel aan eigen bijdrage niet zelf bij te betalen. U betaalt enkel uw eigen risico wanneer u dat nog niet heeft verbruikt. Het kan zijn dat bij een jaarovergang het eigen risico twee keer wordt aangesproken. Het maakt niet uit of uw zorgverzekeraar wel of geen overeenkomst heeft met OCA.

Zorgkosten
De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) bepaalt de kosten van uw diagnose en behandeling. Deze zijn beschreven in ‘diagnose behandel combinaties’ (DBC’s). Meer informatie over de kosten van de DBC-codes op uw zorgnota vindt u op de website van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Let op: in uw zorgkosten zit behandeltijd, administratietijd en vergadertijd. Het kan dus zijn dat er op uw factuur meer uren staan dan dat u uw behandelaars hebt gezien.

Werkhervatting en re-integratie

U kunt door uw werkgever of bedrijfsarts worden verwezen naar een OCA-behandelcentrum.

De werkgever ontvangt voorafgaand aan de intake een offerte. Na akkoord van de werkgever op de offerte kan de intake plaatsvinden. Wanneer u in aanmerking komt voor een behandeling zal de werkgever ook hiervan een offerte ontvangen. De behandeling wordt na akkoord hiervan gestart. De factuur wordt voldaan door uw werkgever. U hoeft geen eigen risico te betalen.

Revalidatie via de letselschadeverzekeraar

Wanneer er sprake is van letselschade ontvangt de letselschadeverzekeraar voorafgaand aan de intake een offerte. Als u in aanmerking komt voor een behandeling ontvangt de letstelschadeverzekeraar hier ook een offerte voor. Het voorleggen van de offertes gaat in overleg met uw belangenbehartiger, bijvoorbeeld uw advocaat of letselschadebehandelaar. De factuur wordt voldaan door de letselschadeverzekeraar. U hoeft geen eigen risico te betalen.

Samen naar de beste versie van uzelf

Meld u eenvoudig aan

Aanmelden