Nascholing bij OCA

Welkom bij de nascholing pagina voor professionals

De professionals van OCA vinden het belangrijk kennis te delen over interessante onderwerpen en de samenwerking te verbeteren. Daarom worden er regelmatig geaccrediteerde nascholingen georganiseerd. Tijdens deze nascholingen delen experts inzichten die ook door zorgverleners buiten OCA kunnen worden gebruikt.

De doelgroepen voor de nascholingen zijn bijvoorbeeld huisartsen, medische specialisten, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen etc.

De nascholingen worden soms online en soms op locatie aangeboden.

Vele collega’s gingen u voor:

“Erg leuk en enthousiast gepresenteerd, leuke variatie”

“Bedankt, scholing was zeer zinvol, uitleg pijn en vermoeidheid heel duidelijk.”

“Inspirerend, motiverend, geeft energie! Vandaag de aangereikte metaforen direct in de praktijk gebruikt!”

Overzicht van de huidige OCA Academy nascholingen

Geaccrediteerde online scholing “Chronische pijn en vermoeidheid; verklarende – en instandhoudende factoren”

Wegens succes zijn de nascholingen van OCA-revalidatie verlengd. Meer dan 150 artsen en specialisten gingen u al voor.


Doelgroep

De online scholing is bedoeld voor huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, POH-GGZ, arbeidsdeskundigen en verpleegkundig specialisten.


Het doel van de online scholing

Meer inzicht te geven in de achtergrond van deze klachten en hoe patiënt en behandelaar hier beter mee om kunnen gaan.


Achtergrondinformatie scholing

Veel langdurig verzuim wordt veroorzaakt door chronische pijn en chronische vermoeidheid. In veel gevallen wordt langdurend verzuim veroorzaakt door chronische pijn en chronische vermoeidheid. OCA helpt al meer dan 25 jaar patiënten met chronische (pijn)klachten die vastlopen in hun dagelijkse activiteiten, zowel op het werk als privé. Alhoewel cognitieve gedragstherapeutische interventies effectief blijken bij deze klachten, is de effectiviteit en acceptatie van therapeutische interventies in hoge mate afhankelijk van medewerker specifieke factoren. Hierbij dient voldoende rekening te worden gehouden met persoonsafhankelijke in stand houdende factoren. In deze online scholing zal zowel aandacht worden besteed aan de meest actuele theoretische inzichten rond pijn en vermoeidheid, als aan de implicaties hiervan voor de individuele cliënt en het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Daarnaast biedt de online scholing praktische handvatten en worden de bijbehorende therapeutische consequenties besproken.

Waar ligt het onderscheid tussen verklaard en onverklaarde symptomen van Chronische Pijn en Vermoeidheid; zowel in diagnostiek als behandelen…?

• In de scholing wordt recente evidentie besproken rondom Chronische Pijn, Sensitisatie en Vermoeidheid.
• Het herkennen, diagnosticeren, en verwijzen van cliënten met Chronische Pijn en/ of chronische Vermoeidheid wordt besproken.
• Signaleren van in stand houdende factoren en mogelijkheden in het omgaan met cliënten met chronische pijn.
• De deelnemer vergaart inzichten en handvatten in de omgang en de begeleiding van cliënten met chronische pijn en chronische vermoeidheid.


Sprekers

Dhr. J.H. Martens, revalidatiearts.
Mw. C. van der Pluijm, psychosomatisch werkend fysiotherapeute.


Accreditatie

3 punten ABAN geaccrediteerd
4 punten LV POH GGZ geaccrediteerd
3 punten VSR geaccrediteerd
4 punten kwaliteitsregister V&VN geaccrediteerd
2 punten NVvA geaccrediteerd


Programma

1. Pijn en vermoeidheid – Verklaard en Onverklaard
2. Signaleren en mogelijkheden in het omgaan met cliënten met chronische pijn

Tussendoor zijn er korte pauzes, ruimte voor intercollegiale uitwisseling.


Locatie

ZOOM verbinding


Kosten

Gratis


Ervaringen van artsen die eerder deelnamen

“Erg leuk en enthousiast gepresenteerd, leuke variatie met video’s, polls en break out rooms.”

“Bedankt, scholing was zeer zinvol, uitleg pijn en vermoeidheid heel duidelijk.”

Meld je nu gratis aan