Wat is Burn-out?

Het gevoel helemaal op te zijn overheerst. U heeft een gevoel van ‘ – ik kan niet meer’ of – ‘ik ben aan het einde van mijn Latijn.’ Alle reserves zijn op. Burn-out – letterlijk: opgebrand – is een uitputtingsreactie van lichaam en geest op een lange periode van hoge werkdruk en/of stressvolle (werk)omstandigheden. Burn-out kan door elke vorm van lang aanhoudende geestelijke overbelasting worden veroorzaakt. Hoge werkdruk, hoge kwaliteitseisen, onvoldoende afstemming tussen u en uw werk, aanhoudende spanningen op uw werk of een aanhoudende belastende situatie (bijvoorbeeld langdurige relatie- of gezinsproblemen, mantelzorg) kunnen leiden tot uitputtingsklachten

Hoe herkent u een burn-out?

Van burn-out is sprake wanneer u meer dan 6 maanden last heeft van drie of meer van de volgende klachten:

 • Moeheid
 • Gestoorde of onrustige slaap
 • Prikkelbaarheid
 • Niet tegen drukte/herrie kunnen
 • Emotionele labiliteit
 • Piekeren
 • Zich gejaagd voelen
 • Concentratieproblemen en/of vergeetachtigheid

U heeft het gevoel het niet meer aan te kunnen en de grip te verliezen. In uw werk en/of sociale leven kunt u niet meer doen wat u altijd deed. De gevoelens van moeheid en uitputting  staan sterk op de voorgrond.

Vaak is er sprake van:

 1. Emotionele uitputting; u kunt zich ‘leeg’ voelen en u kunt het gevoel hebben dat u anderen weinig meer kunt bieden. Daarbij is er sprake van ongewone en extreme vermoeidheid. Het lukt u niet meer om uzelf te blijven geven of u verantwoordelijk te blijven voelen, zoals eerder wel het geval was.
 2. Verminderde betrokkenheid bij werk of privé (depersonalisatie); u gaat de mensen met wie u werkt meer als objecten dan als individuen zien. Het kost u misschien moeite om (klant) vriendelijk te zijn en u wordt onverschilliger en afstandelijker ten opzichte van uw werk. Ook privé is het mogelijk dat u meer afstand tussen u en uw partner/gezin ervaart.
 3. Gevoelens van afnemende competentie; u denkt vaker dingen als ‘ik heb het verkeerde vak gekozen’ of ‘ik loop achter ten opzichte van de rest.’ U kunt het gevoel hebben minder goed te presteren en minder succesvol in uw werk te zijn. Dit gaat gepaard met een negatieve zelfwaardering en onder uw kunnen functioneren.

Wat gebeurt er lichamelijk bij burn-out?

Bij een burn-outproces reageert uw lichaam op chronische stress. Enige mate van spanning en milde gevoelens van stress hebben een tijdelijk positief effect op het functioneren. Deze ‘gezonde’ stress slaat echter om in ‘ongezond’ als de stress om een of andere reden ononderbroken en langdurig aanhoudt. Een dergelijke langdurige stresssituatie wordt ook wel chronische negatieve stress genoemd. Deze vorm van stress brengt veranderingen in de hormoonhuishouding teweeg, die u kwetsbaarder maken voor o.a. infecties, chronische vermoeidheid en geheugen- en concentratieproblemen.

Wat kunt u er zelf aan doen?

Als u ervaart dat u langere tijd bloot staat aan spanningsklachten en dit een invloed heeft op uw gezondheid, dan is het belangrijk maatregelen te nemen. Om met een (beginnende) burn-out om te gaan is vergroting van uw belastbaarheid van belang. Zorg voor een gezonde slaap, eet gezond, stop met middelengebruik en maak een plan om te gaan bewegen. Daarnaast is timemanagement belangrijk. Stel prioriteiten, maak takenlijsten, sta stil bij uw idealen en vraag hulp of delegeer taken. Belangrijk is ook dat u grenzen stelt: neem signalen serieus, wees assertief en zoek sociale steun. Als laatste, let op uw valkuilen. Wees u ook bewust van uw (automatische) gedachtes, zoals bijvoorbeeld perfectionisme. Gedachtenpatronen zijn in de loop der tijd aangeleerd en met aandacht en oefening ook weer af te leren.

Ervaart u al langere tijd veel stress? En beïnvloedt het uw werk, privéleven en gezondheid? Dan is het moeilijk volop van het leven te genieten en wilt u ongetwijfeld dat de situatie verandert. Laat OCA u helpen.

Wat kan OCA voor u doen?

OCA is expert in revalidatie en heeft behandelcentra in heel Nederland. Op alle locaties staat een enthousiast en kundig team voor u klaar. Als de burn-out gerelateerde klachten uw leven al enige tijd flink beïnvloeden en u niet meer weet hoe u verder moet, biedt OCA uitkomst. Wij kijken vanuit meerdere invalshoeken naar uw situatie. De behandeling is gericht op het verminderen van spanningsklachten, doorvoeren van leefstijlverbeteringen en het richten op persoonlijke doelen. De behandeling is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, u raakt bewust van uw eigen gedachten patronen en leert uw eigen gedachten kritisch te bekijken. De behandelaanpak van OCA leidt tot goede en duurzame resultaten.

We leveren maatwerk, stellen uw wensen centraal. Voluit leven en weer mee kunnen doen, daar draait het om. Je beste zelf, is dan ook ons motto!

Ook weer je beste zelf worden?

Wilt u meer controle over uw leven en burn-out gerelateerde klachten verhelpen? Zet nu de eerste stap, door contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag door informatie te geven over onze behandelingen en de vergoedingen daarvoor. Vragen stellen kan op verschillende manieren, u kunt bellen of mailen. U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie. Snelle hulp staat bij ons erg hoog in het vaandel: starten met een eerste kennismaking kan altijd op korte termijn. Op basis daarvan kan wordt bepaald of met een behandeling kan worden gestart.

Meld u aan voor een
gratis kennismakingsgesprek