Ik ben trots op mezelf

Een traject bij OCA

levert heel veel op

Wie betaalt?

De begeleiding OCA kost geld, maar levert veel op. Gezondheid voor de cliënt. Werkhervatting voor de werkgever. En op termijn minder kosten voor het UWV of de verzekeraar. Tijdens het eerste, gratis, kennismakingsgesprek, krijgt de cliënt niet alleen informatie over het te volgen traject, maar ook over de kosten en vergoedingen. Zodat direct duidelijk is waar hij of zij aan begint.

Medisch specialistische revalidatie

Komt de cliënt in aanmerking voor medisch specialistische revalidatie? Dan wordt het traject vergoed uit het basispakket van de zorg-verzekering. Dit geldt ook voor zorgverzekeraars waar OCA geen contract mee heeft. Wel is het zo dat een deel van de kosten wordt betaald uit het eigen risico. De cliënt heeft hiervoor wel  een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist?

Werkhervatting en re-integratie

Komt de client in aanmerking voor een werkhervatting en rein-tegratieprogramma? Dan dan gaat de rekening naar het bedrijf. In sommige gevallen kan dit ook het UWV zijn. Uiteraard ont-vangt de werkgever eerst een offerte van OCA. Het eigen risico van de zorgverzekering wordt in dit geval niet aangesproken.

Wilt u een cliënt aanmelden?

Vul het aanmeldformulier in